Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o javnoj nabavci

U skladu sa članom 25. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje obavještenje o javnoj nabavci laboratorijske opreme za potrebe Instituta Građevinskog fakulteta u skladu sa projektom: Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform (ALL4R&D).

Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba