Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata u p...

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, broj: 101-1983/19 od 29.08.2019. godine ...

Javni konkurs za upis druge generacije polaznik...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, član ...

Obavještenje o javnoj nabavci

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na osnovu Odluke Rektora Univerziteta ras ...

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova rekonstrukcije ...