Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana prezentacija PRO-Budućnost grantova na Pravnom fakultetu UNMO

U sali Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, danas, 13. 11. 2019. godine predstavljeni su mali grantovi za mlade USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Promociji su, osim zainteresovanih studenata i studentica,  prisustvovali i predstavnici srednjih škola i nevladinih organizacija, vjerski velikodostojnici, te prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta, prof. dr. Rebeka Kotlo i v. d. dekana Fakulteta humanističkih nauka, doc. dr. Almir Marić.

Neke od ideja bile su povezivanje učenika srednjih škola i studenata iz različitih gradova, kroz aktivnosti realizovane u okviru malih grantova, dok se, na opće zadovoljstvo, fokus stavio i na ekološke i teme o zaštiti prirode, koje svakako zbližavaju ljude.

Prisutni su, također, mogli da čuju pozitivna iskustva o implementaciji malih grantova u okviru PRO-Budućnost programa od Inge Kotlo, asistentice na Fakultetu humanističkih nauka i članice Stručnog tima za odnose s javnošću Univeriziteta, te dugogodišnje aktivistkinje iz Mostara.

 

Koristimo priliku i da podsjetimo da su Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru (UNMO) i projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) PRO-Budućnost formalizovali saradnju i potpisali Memorandum o razumijevanju u aprilu 2019. godine. Rektor prof. dr. Elvir Zlomušica je u ime Univerziteta potpisao i Platformu za mir, koja osigurava temelj za procese izgradnje povjerenja i mira u našoj zemlji.

Samim tim, srdačno pozivamo naše student(ic)e, ali i sve zainteresovane (mlade, neformalne grupe, udruženja žrtava rata, nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i općine/opštine/gradovi u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost) da predlože svoje ideje i projekte izgradnje mira i jačanja povjerenja u zajednici. najkasnije do 22. 11. 2019. godine.

Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za pomenute grupe kako bi doprinijele procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovarale za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezivale lokalne zajednice.

Sve dodatne informacije dostupne su na linku u nastavku: https://probuducnost.ba/mali-grantovi