Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Nabavka računarske opreme - Projekt: HURBE

Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u s ...

Posjeta direktora srednjih škola HNK

U srijedu 20. novembra 2019. godine u organizaciji kolegija rektora,  direktori ...

USC Library

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu Sa...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Studenti prvog i ...

BOLD program - poziv za studente i mlado nastav...

Pozivamo student(ic)e i mlado nastavno osoblje (18-35 godina) da se pridruže uvo ...