Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Brucoški čas

Obavještavamo studente prve godine svih fakulteta i univerzitetskih studija da j ...

Vanredna sjednica Rektorske konferencije/zbora

Vanredna sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine ko ...

Poziv za angažman studenta u Kancelariji za međ...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd.

Mogućnost razmjene studenata, na Univerzitetu A...

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).