Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Ministarstvo civilnih poslova: Informacije o st...

-Program stipendiranja Ministarstva vanjskih poslova Rumunije za strane državljane u akademskoj 2023/2024. godini.

-CMEPIUS stipendije Republike Slovenije za 2023/2024. godinu.

-Fulbrightov program za izvrsnost i postignuća u nastavi 23/24.

-Ljetni kursevi iz međunarodnog javnog i privatnog prava na Haškoj akademiji za međunarodno pravo.

Dodijeljeni certifikati učesnicima radionica u ...

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta ...

Održana radionica „Implementacija i monitoring ...

U rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „Universi ...