Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) bilo bi konačna potvrda da je sistem visokog obrazovanja dostigao visok nivo kvalitete po ocjeni vanjskih subjekata. Rečeno je to u petak, 15.03.2024. godine, na Savjetovanju o temi "Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju",  u Sarajevu.

Ovo je prvo u nizu savjetovanja o unapređenju visokog obrazovanja u Federaciji BiH koje će i u ovoj godini organizirati Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,  u saradnji sa visokoškolskim i drugim nadležnim ustanovama. Savjetovanju „Osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju“ ispred Službe za osiguranje kvaliteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prisustvovali su Alim Abazović i Kenan Begović.

Domaćin prvog ovogodišnjeg savjetovanja, koje je bilo posvećeno osiguranju kvaliteta u toj oblasti, bio je Univerzitet u Sarajevu, a uz organizatore iz Federalnog ministarstva, sudjelovali su i predstavnici ministarstava obrazovanja, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te prorektori za kvalitet javnih visokoškolskih ustanova.

Izlagači su upoznali prisutne sa Projektom SMEQA - prof. dr. Malik Čabaravdić (Univerzitet u Zenici), Akreditacijom studijskih programa - pripremi visokoškolskih ustanova - prof. dr. sc. Luciana Boban (Sveučilište u Mostaru), te Osiguranjem kvaliteta visokog obrazovanja zasnovanog na ishodima učenja - prof. dr. Dušanka Bošković (Univerzitet u Sarajevu), nakon čega je održana i diskusija.

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine Enes Hašić kazao je da rade na pripremi Agencije za ostvarivanje punopravnog članstva u ENQA-i te da očekuje da bi tokom ove i naredne godine trebali ispuniti pretpostavke za podnošenje zahtjeva za prijem.

Istakao je da je članstvo u ENQA-i veoma važno, jer je to potvrda kvaliteta sistema visokog obrazovanja te pojasnio da je sistem visokog obrazovanja u BiH veoma složen, jer ima 13 nadležnih obrazovnih vlasti.

Ti sistemi moraju biti harmonizirani okvirnim zakonom koji je usvojen, ali nažalost, to se nije desilo i imamo situaciju u kojima postoje različiti pristupi obrazovanju od kantona do kantona. To je prepoznato van BiH i dovodi do problema u priznavanju bh. diploma“, zaključio je.

 (FMON; FENA - Alma Zukanović, Foto: Amer Kajmović)