Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dani kvaliteta 2024.

U periodu 22-25. januara 2024. godine održani su „Dani kvaliteta 2024.“, manifestacije koja je zamišljena kao niz događaja koji za cilj imaju prezentirati, informisati i educirati ciljne grupe o aktuelnim temama na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, te modernim tokovima u visokom obrazovanju u evropskom području visokog obrazovanja (EHEA) i mogućnostima njihove implementacije na Univerzitetu.

Teme koje su bile u fokusu ovaj put predstavljene su i razmatrane na drugoj sjednici Odbora za kvalitet Univerziteta održanoj 25.12.2024. godine, a u metodološkom smislu, uključivale su predavanja, prezentacije, radionice sa praktičnim i primjerima dobre prakse.

U ponedjeljak 22.1.2024. godine održano je predavanje/prezentacija na temu: „Doktorski studiji: izazovi i perspektive“. Predavač je bio prof. dr. Ekrem Čolakhodžić, dekan Nastavničkog fakulteta. 

U utorak 23.1.2024. godine održano je predavanje/prezentacija na temu: “Samoevaluacija i akreditacija studijskih programa I i II ciklusa“. Radionicu/predavanje je vodio Alim Abazović, dipl. iur., a uključivala je informacije o procesu samoevaluacije i akreditacije, Kriterije za akreditaciju studijskih programa I i II ciklusa studija i praktične primjere samoevauacija studijskih programa ranije provedenih na Univerzitetu. 

U srijedu, 24.1.2024. godine održano je prezentacija/radionica pod nazivom: „Programi cjeloživotnog učenja i kratki ciklusi studija“. Dženan Omanović (Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – CIP) je održao prezentaciju s ciljem da prisutnima predstavi kratke cikluse studija i mikroakreditacije sa aspekta njihovog priznavanja u sistemu visokog obrazovanja te ih pojasnio na primjerima iz Francuske i Republike Italije. Nakon toga, Alim Abazović, dipl. Iur.,  referent za osiguranje kvaliteta i ECTS,  je održao prezentaciju na temu cjeloživotnog učenja na Univerzitetu i na primjerima praktično pojasnio modele programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu i njihov sistem kvaliteta. 

U četvrtak, 25.1.2024. godine održana je prezentacija/radionica pod nazivom: „Međunarodna i međuuniverzitetska saradnja i mobilnost“. Prezentaciju je održao prof. dr. Rijad Novaković, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju a na praktičnom primjeru programe mobilnosti i apliciranja na iste je pojasnila mr. sc. Mirsada Behram iz Kancelarije za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju.

„Dani kvaliteta 2024.“ su održani u Sali za simulovano suđenje na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.