Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sastanak Vijeća za razvoj Univerziteta

Danas je u zgradi rektorata održan sastanak Vijeća za razvoj Univerziteta. Razgo ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Peta sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog...

Za dan 8.9.2021. godine planirano je održavanje pete redovne Rektorske konferenc ...

Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu ...

Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd. Zainteresovani studenti su dužni priložiti potvrdu o statusu redovnog studenta, pismo motivacije i potvrdu o znanju jezika i rada na kompjuteru.