Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Studenti i studentice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održali radionicu "Diskriminacija na osnovu rodne ravnopravnosti" u okviru "16 dana aktivizma"

U okviru podnošenja studentskih projektnih incijativa za dobivanje podrške kroz UNIGEM projekat u okviru „16 dana aktivizma“ Amina Kotlo, studentica univerzitetskog studija Poslovna informatika te studenti Ekonomskog fakulteta Kenan Pirija, Adnan Potur i Amer Halilović su osmislilii i održali radionicu o temi „Diskriminacija na osnovu rodne pripadnosti“, u petak, 10.12.2021. za studente i studentice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u zgradi Ekonomskog fakulteta, podržanu od Transkulturalne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO fondacija) i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Cilj radionice je kroz edukativni sadržaj, anketiranje studenata i studentica kao i održane fokus grupe voditi diskusiju te razviti kritičko razmišljanje studenata i studentica  i saznati kakav uticaj ima rodna ravnopravnost u društvu te koliko je vidljiva, ali i značajna data tematika.

Radionica se odvijala sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.