Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Online radionica o zaštiti djece i mladih od zl...

Studenti Pravnog fakulteta (Opći smjer i smjer Kriminologija i sigurnosne studije) su u petak, 27. 11. 2020. godine prisustvovali Online radionici o zaštiti djece i mladih od zlostavljanja, koja je dio projekta "Ujedinjeni u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih, kojeg implementira Udruženje "Academica"iz Mostara.

WorldWide EPS Meeting 2020

Referent za međunarodnu saradnju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mirsada Behram je u srijedu, 25.11. u okviru WWEPS2020 predstavila studentima Univerziteta u Ljeidi rad Kancelarije za međunarodnu saradnju u polju razmjene studenata.

25. novembar - Da državnosti Bosne i Hercegovin...

Rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica, upuću ...

Konkurs za izbor dekana Građevinakog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta “Dž ...