Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
WorldWide EPS Meeting 2020
WorldWide EPS Meeting 2020

WorldWide EPS Meeting 2020

Referent za međunarodnu saradnju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mirsada Behram je u srijedu, 25.11. u okviru WWEPS2020 predstavila studentima Univerziteta u Ljeidi rad Kancelarije za međunarodnu saradnju u polju razmjene studenata.

Kancelarija za međunarodnu saradnju je predstavila sve ono što Univerzitet nudi dolaznim studentima na razmjeni kako bi poboljšao saradnju sa drugim univerzitetima, povećao svoju međunarodnu vidljivost, mobilnost studenata i povećao napore ne samo za mobilnost akademskog osoblja već i za razmjenu u istraživanju.

Osim Univerziteta, tokom WWEPS2020 predstavili su se i univerziteti iz Njemačke, Litvanije, Poljske, Holandije, Brazila, Meksika, Italije i Čilea.

Cilj World Wide EPS Meeting da poveća mobilnost studenata tako što okuplja visokoškolske institucije iz cijelog svijeta sa namjerom da se predstave studentima Univerziteta u Ljeidi te ih ohrabre da se prijave na mobilnost.