Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Radni sastanak na Univerzitetu u Sarajevu

Dana 13.2.2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu  održan je radni sast ...

Realizacija nastavnog procesa u toku trajanja N...

U Sali za sastanke u rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 16.3.2020 ...

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

PONOVNI KONKURS za upis prve generacije polazni...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, član ...