Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Radni sastanak na Univerzitetu u Sarajevu

Dana 13.2.2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu  održan je radni sastanak predstavnika Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu na temu povećanja vidljivost visokoškolskih ustanova.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru: prof. dr. Senad Rahimić, prorektor za naučno-nastavna pitanja, Alim Abazović, generalni sekretar Univerziteta i Ammar Lavić sistem administrator iz Univerzitetskog informacionog centra. Domaćini sastanku su bili prof. dr. Maida Čohodar, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu Husić i Elmedin Selmanović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC).