Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

9.11.1993. - 9.11.2020.

Mogućnost razmjene studenata na Univerziteu u S...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Oblasti za koje je moguće nominovati se su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 1. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 23.11.2020. godine do 23:59.

Mogućnost razmjene studenata na Ataturk Univerz...

Nominovati se mogu samo redovno upisani student prvog, drugog i trećeg ciklusa. Oblasti za koje je moguće aplicirati su: ekonomija, građevina, mašinstvo, pravo, sport i zdravlje, psihologija i sociologija i IT. Kvota za studente je 3. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 19.11.2020. godine do 23:59.

Osnaži Mediteran za SMART turizam

Studenti Studija turizma su 29.10. u Hotelu Mostar učestvovali u radionici koja je organizovana u okviru projekta "Osnaži Mediteran za SMART turizam/ Empower Mediterranean Tourism". U okviru projekta urađena je analiza za razvoj poslovnog modela za SMART turizam na Mediteranu. Tokom radionice raspravljalo se o glavim izazovima i nedostacima turističkog sektora, a zaključci radionice će činiti osnovu inovativnog poslovnog modela.