Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Saarland University
Saarland University

Mogućnost razmjene studenata na Univerziteu u Saralandu u ljetnom semesteru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti.

Oblasti za koje je moguće nominovati se su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 1.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Saralandu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: fakulteskikoordinatori

Korisni linkovi: exchange_at_UniSaarland i course_catalogue

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 23.11.2020. godine do 23:59.