Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
10. sajam stipendija

Spisak studenata koji idu na Sajam stipendija ...

Okupljanje za polazak je u 08:00 ispred Rektorata Univerziteta "džemal Bijedić" ...

Konkurs za izbor člana Upravnog odbora na Unive...

- iz reda zaposlenika (stalno zaposlenih) sa organizacionih jedinica:Ekonomski f ...

Konkurs za izbor Generalnog sekretara Univerzit...

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretarana Univerzitetu „Džemal Bijedi ...

Centro de lenguas modernas - Universidad de Granada

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Studenti prvog i ...