Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor Generalnog sekretara Univerziteta

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretarana Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac.

Generalni sekretar se birana period od 4 (četiri) godine I može biti ponovo biran.
Generalni sekretar rukovodi Sekretarijatom Univerziteta I koordinira rad administrativnih službi.
Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Senatu i Rektoru.

Tekst konkursa u prilogu.