Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Nominovati se mogu student ekonomije. Kvota za studente je 3.

Aktuelni čas sa mladim parlamentarcima i parlam...

Nacionalni demokratski institut (NDI) i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru o ...

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 2.

Studenti FIT-a osvojili 1. mjesto na EVONA hack...

Studenti Fakulteta informacijskih tehnologija su učestvovali na EVONA hackaton-u ...