Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u ulozi nosilaca ili saradnika, uzimaju aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Europske unije, institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika privrede. Neke od aktivnih ili završenih projekata možete pronaći u narednoj listi.

Naziv projekta

Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Evaluacija i reprodukcija divljih orhideja, drijena i divlje kruške na području Republike Slovenije i BiH

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2016/17

Trajanje (mjeseci)

24

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Pomološka proučavanja introdukovanih sorti trešnje na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2016/17

Trajanje (mjeseci)

24

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Alimentacija djece u domaćojsudskoj praksi i praksi Evropskogsuda za ljudska prava

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Pravni fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Valorizacija značaja autohtonihvrsta za uređenje gradskih zelenih površina

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Komprativna analiza biološko-hemijskih karakteristika introdukovanihkultivaratrešnje (Prunus avium L.) na prostorusubmediteranske Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2012

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Integritet konstrukcije pri djelovanju niskocikličnog zamora

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2012

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Doktorske disertacije

Doktorski studij Politehnika
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. Marko Ćećez
Naslov disertacije: Malteri i betoni sa dodatkom materijala iz industrijskog otpada
Mentor (Ime i prezime): Van. prof. dr. Merima Šahinagić-Isović
Član 1 Dr. sc. Fuad Ćatović, profesor emeritus
Član 2 Van. prof. dr. Merima Šahinagić - Isović
Član 3 Van. prof. dr. Vlado Akmadžić

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.

Doktorski studij Politehnika
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. Šehzudin Dervišić
Naslov disertacije: Uticaj povišenih radnih temperature na mehanička i duktilna svojstva izotermalno poboljšanog nodularnog liva
Mentor (Ime i prezime): Prof. dr. Sead Pašić
Mentor (Ime I prezime): Van. prof. dr. Hasan Avdušinović
Član 1 Van. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić
Član 2 Prof. dr. Sead Pašić
Član 3 Van. prof. dr. Hasan Avdušinović
Član 4 Prof. dr. Mirsada Oruč
Član 5 Van. prof. dr. Safet Isić

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.

Doktorski studij Evropskog prava
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidat (Ime i prezime): mr. sc. Adnan Džindo
Naslov disertacije: Nevladine organizacije, socijalna inkluzija i zaštita ljudskih prava
Mentor (Ime i prezime): van. prof. dr. Rebeka Kotlo
Član 1 Prof. dr. Suad Kurtćehajić
Član 2 van. prof. dr. Rebeka Kotlo
Član 3 Dr. sc. Mirko Pejanović, profesor emeritus

Vrsta Komisije: Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum: 28.6.2019.