Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sunčice Hajdarović

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. Radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje Doktorskog studija Evropskog prava mr. Sunčice Hajdarović

Naziv doktorske disertacije:

„Institut nužne odbrane u bosanskohercegovačkom i uporednom zakonodavstvu i praksi“

Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izbor na predmete Krivično procesno pravo I i Krivično procesno pravo II, predsjednik Komisije
  2. dr. Zvonimir Tomić, profesor emeritus na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izbor na oblast Krivično pravo, mentor i član
  3. dr. Borislav Petrović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izbor na oblast Krivično pravo,  član
  4. dr. Denis Pajić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Krivično pravo i krivično procesno pravo, rezervni član

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za ostvarenje uvida javnosti u Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Sunčice Hajdarović, kao i za dostavljanje primjedbi jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Doktorskog studija Evropskog prava.

Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., kancelarija dekanata, sekretar Amela Gaković - Bešo, svakim radnim danom od 9,00 – 15,00 sati.