Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
USC logo
USC logo

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu Santiago de Kompostela u ljetnom semesteru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa mogu se nominovati na sljedeće oblasti: humanističke nauke, jezici, ekonomija, biznis i administracija, hemijski inžinjering, hemija, građevina i poljoprivreda. Kvota za studente prvog i drugog ciklusa je 1 a za studente trećeg ciklusa je 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu SAntijago de Kompostela treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku). Studenti trećeg ciklusa umjesto prijedloga ugovora o učenju trebaju dostaviti plan rada potpisan od strane fakultetskog koordinatora.

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 09.10.2020. godine.