Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UCV
UCV

Mogućnost razmjene studenata na Katoličkom Univerzitetu u Valensiji u ljetnom semesteru 2020/21

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Studenti se mogu nominovati na sljedeće oblasti: sport, psihologija, biznis i administracija. Kvota za studente je 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Katoličkom Univerzitetu u Valensiji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni likovi: https://www.ucv.es/international/international-student-studying-at-ucv/our-courses i https://www.ucv.es/international/international-student-studying-at-ucv/preparing-your-stay-at-ucv

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 16.10.2020. godine.