Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Uni Graz
Uni Graz

Mogućnost razmjene studenata i nastavnika u ljetnom semestru 2020/21 na Karl Francens Univerzitetu u Gracu

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavnici Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, Austrija. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti kao i stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Nominacije su moguće na sve oblasti koje se izučavaju na Karl Francens Univerzitetu u Gracu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 2 studenta dodiplomskog ili master studija, dok je kvota za nastavno osoblje 1.

Studenti i nastavnici koji žele da ostvare razmjenu na Karl Francens Univerzitetu u Gracu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi:
Kancelarija za međunarodnu saradnju: https://international.uni-graz.at/en/
Katalog predmeta koji se nude online: https://online.uni-graz.at/kfu_online/webnav.ini
Ponuda na engleskom jeziku: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage
Vodič za pronalazak predmeta: https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/ugo/bibwww_s_ugo_guidelines.pdf

Mail namjere za nastanike uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku). U svrhu nominovanja nastavnici moraju podnijeti i pozivno pismo sa odnosnog odsjeka. Kontakt mail za dobivanje pozivnog pismo je staffmobility@uni-graz.at

Zbog važećih zakonskih odredaba vezano za isplaćivanje stipendija u Republici Austriji, nominovani nastavnici za mobilnost na Karl Francens Univerzitetu u Grazu će morati vaditi boravišnu vizu.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu. Rok za nominaciju je 10.09.2020. godine.

Ostali pozivi će biti naknadno objavljeni.