Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Generalna skupština UniAdrion udruženja

U utorak 17. novembra 2020 od 17:00 do 18:30 održana je online sjednica generalna skupštine UniAdrion udruženja. Tokom sjednice razgovaralo se o jačanju veza između zemalja članica UniAdriona. Također se diskutovalo o jačanju postojećeg trenda povećanja broja zajedničkih aktivnosti i projekata. Posebni napori se ulažu u kreiranje platforme za razmjenu informacija i predstavljanje mreže široj akademskoj i naučnoj zajednici.

Porodično pravo u eri globalizacije

8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" održan je 12.11.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). Centralna tema ovogodišnjeg skupa je bila "Porodično pravo u eri globalizacije".

Osnaži Mediteran za SMART turizam

Studenti Studija turizma su 29.10. u Hotelu Mostar učestvovali u radionici koja je organizovana u okviru projekta "Osnaži Mediteran za SMART turizam/ Empower Mediterranean Tourism". U okviru projekta urađena je analiza za razvoj poslovnog modela za SMART turizam na Mediteranu. Tokom radionice raspravljalo se o glavim izazovima i nedostacima turističkog sektora, a zaključci radionice će činiti osnovu inovativnog poslovnog modela.

Vještine zastupanja u sudskom postupku

U utorak, 20.10.2020. godine održano je prvo predavanje za studente Pravnog fakulteta - Opći smjer i smjer Kriminologija i sigurnosne studije, iz predmeta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH - Vještine zastupanja u sudskom postupku", a koje je dio istoimenog projekta finansiranog od strane INL-a, Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD.