Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Akademski kalendar za 2022/2023. akademsku godi...

Na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, održanoj 1.9.2022. g ...

Poziv za nominacije nastavnog osoblja u zimskom...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Oblasti na koje se može nominovati su– jezici, hemija, ekonomija, mašinstvo, društvene i bihevioralne nauke. Kvota za nastavno osoblje je (2).

Poziv za nominacije studenata za razmjenu u lje...

Redovni studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji a koje su zvanično date kao ponuda na  engleskom jeziku. Kvota je jedan (1).

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog i nena...

Oblast na koje se može nominovati je IT, poslovna informatika i komjuterski inžinjering (Mašinski fakultet). Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 15.09.2022 godine.