Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Akademski kalendar za 2022/2023. akademsku godinu

Na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, održanoj 1.9.2022. godine usvojen je akademski kalendar za 2022/23. akademsku godinu. Kalendar kojeg možete vidjeti u prilogu, je podijeljen na zimski i ljetni semestar od čega svaki traje po 15 sedmica. Pored termina planiranih za izvođenje nastave, pauza za ovjeru semestra, ispite i praznike, kalendar sadrži i informacije o drugim događajima koji se organizuju u okviru Univerziteta.