Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ponovljeni poziv za angažman studenta u Kancela...

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd.

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Zainteresovani za mobilnost na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2021/22 mogu se nominovati na programe/predmete koji se nude kao ponuda za dolazne studente na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka . Kvota za studente je 7, kvota mobilnosti u svrhu predavanja je 1 i kvota u svrhu osposobljavanja je 3.

Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih s...

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je javni ...

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semester...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2.