Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Radionica “LJUDSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST I GRAĐANSKI AKTIVIZAM”

“LJUDSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST I GRAĐANSKI AKTIVIZAM”

RADIONICE ZA STUDNTE/STUDENTICE UNIVERZITETA “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

PETAK, 26.11.2021. OD 10:15 DO 13:00 SATI (INFORMATIČKA SALA)

NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

 

Transkulturalna psihosocijalna obrazovne fondacija (TPO) i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, pozivaju studente/studentice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru da učestvuju u radionicama “Ljudska prava, rodna ravnopravnost i građanski aktivizam” koje će se održati u petak, 26.11.2021. godine od 10:15 do 13:00 sati u Informatičkoj sali na Ekonomskom fakuletu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Fokus radionaca je edukacija i diskusija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, stereotipima i predrasudama, rodno osjetljivom jeziku, rodnoj dimenziji u društvu, istraživanjima i visokom obrazovanju, rodno zasnovanom nasilju, te informisanje i animiranje studenata/studentica za osmišljavanje i podnošenje studentskih projektnih inicijativa za dobivanje podrške kroz UNIGEM projekat u okviru predstojećih “16 dana aktivizma”.

 

Prijave učešća zainterovani/e studenti/studentice mogu izvršiti na e-mail adrese: rebeka.kotlo@unmo.ba ili unija@unmo.ba do petka, 26.11.2021. u 9:30 sati.