Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džema ...

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvješt...

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zva ...

Sylvain Rigollet

Posjeta atašea za saradnju Ambasade R. Francusk...

Juče je Kancelariju za međunarodnu saradnju posjetio Silvan Rigole, Ataše za sar ...

Konkurs za izbor u zvanje - Juli 2020

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...