Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za izbor dekana Ekonomskog fakult...

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

II naučna konferencija “Ljudska prava pred izaz...

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje II naučnu konferenciju iz oblasti ljudskih prava “Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”. Konferencija se održava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Održavanje ovogodišnje Konferencije podržano je od strane Evropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički progam „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”, a, kao i prošle godine, konferencija se organizuje u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univer...

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke S ...

Studenti Univerziteta odbranili prvo mjesto na ...

Visiot tim iz Visokog kojeg čine studenti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru Emina Handžić, Haris Handžić, Emir Lemeš, Ahmed Suljić i Ammar Šabanović sa svojom web i mobilnom aplikacijom ŠkolAR su učestvovali i na ovogodišnjom Bicom Systems Hackathonu. Takmičenje je održano online.