Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" Mr. sc. Šehzudina Dervišića

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ sc. Šehzudina Dervišića

II - Naziv doktorske disertacije:

Uticaj povišenih radnih temperatura na mehanička i duktilna svojstva izotermalno poboljšanog nodularnog liva

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik Komisije;
  2. sc. Sead Pašić, redovni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Materijali i za područje: Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Proizvodno mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – mentor;
  3. sc. Hasan Avdušinović, vanredni profesor za oblast: „Tehničke nauke“, polje: „Metalurgija“, grana: „Procesna metalurgija“ i predmet: „Livovi na bazi željeza“ na Fakultetu za metalurgiju i Univerziteta u Zenici - mentor;
  4. sc. Almaida Gigović-Gekić, vanredni profesor za naučnu oblast „Tehničke nauke“, polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“ i grana: „Karakterizacija materijala“ na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici – član Komisije.
  5. sc. Mirsada Oruč, redovni profesor za naučnu oblast „Tehničke nauke“, polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“ i grana: „Karakterizacija materijala“ na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici - član Komisije.

 

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.