Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predavanje sa diskusijom "Rodna perspektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru"

Predavanje sa diskusijom “Rodna perpsektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru” u okviru UNIGEM projekta, održati će se 9.5.2024. na Pravnom fakultetu (u sali za simulovano suđenje) sa početkom u 10:15 sati, za studente/studentice, nastavno, saradničko i administrativno osoblje univerziteta, a sa ciljem unaprjeđenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenja UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Predavanje će održati rukovoditeljica Univerzitetske biblioteke Edita Mulaosmanović, prof. bosanskog jezika i književnosti te bibliotekarka Jasminka Trešnjo, dipl. bibliotekarka.

Teme koje će biti izložene tokom izlaganja su:

 • Kratak historijat obrazovanja žena u BiH
 • Upisani i diplomirani studenti u prošloj godini na Univerzitetu
 • Doktoranti i doktorantice na Univerzitetu u periodu 1997-2023.
 • Put doktorantice
 • Gender analiza trenutno zaposlenih (puna radna norma) na Univerzitetu
 • Nastavno osoblje- ukupno UNMO
 • Administrativno i drugo osoblje UNMO
 • Menadžment Univerziteta (april 2024.)
 • Pitanja i prijedlozi za neka nova istraživanja, ankete, ispitivanja i diskusije o temi rodne zastupljenosti na Univerzitetu
 • Naučni rad akademskih i naučnih radnica na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru od 1977. do 1992.
 • Akademske i naučne radnice na Univerzitetu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu (1993. - 1995.)
 • Akademske i naučne radnice na Univerzitetu od 1996. do danas
 • Objavljeni naučni i stručni radovi te prikazi akademskih i naučnih radnica Univeziteta
 • Objavljene monografske publikacije akademskih i naučnih radnica Univeziteta

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 20 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.