Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održano predavanje sa radionicom i diskusijom "Rodna ravnopravnost, diskriminacija i govor mržnje"

Predavanje sa radionicom i diskusijom o temi "Rodna ravnopravnost, diskriminacija i govor mržnje", za studentice i studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u okviru UNIGEM projekta, održana su 22.5.2024. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (u sali IV godine) sa početkom u 16:15 sati, a sa ciljem unaprjeđenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenja UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Predavanje je održao dr.sc. Maid Pajević, doktor sigurnosnih nauka, stručnjak iz prakse na Pravnom fakultetu Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, zaposlen u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao šef Odsjeka za provedbu stručne obuke i temeljne policijske obuke I i II nivoa. Prije početka predavanja, prisutnima se kratkim pozdravnim govorom o UNIGEM projektu obratila prof. dr. Rebeka Kotlo, univerzitetska koordinatorica UNIGEM projekta.

Tokom predavanja fokus je bio usmjeren na interaktivnu nastavu sa studentima u pogledu sljedećih tema:

 1. Razumijevanju samog pojmovnog koncepta rodno zasnovanog nasilja sa teorijskog i pravnog aspekta.
 2. Rasvijetliti ulogu formalnog obrazovanja u preveniranju i/ili suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, pri tome imajući u vidu određena ograničenja.
 3. Isticanje prepreka u prepoznavanju i adekvatnom tretiranju ovih oblika nasilja. Kao najznačajniji razlozi pojave i nesuzbijanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini istaknuti su: (1) tradicionalna ukorijenjenost rodnih stereotipa; (2) rodna neravnopravnost kao dio historijskog naslijeđa; (3) moć, kontrola i nasilno ponašanje muškaraca kao normalni obrasci ponašanja; (4) defniranje rodnih uloga, (5) socijalni uvjeti i narastajuće siromaštvo, (6) percepcija nasilja kao odgojne mjere i “privatne stvari”, (7)  poricanje i šutnja društva, (8) poteškoće u dobijanju pomoći, (9) nezaposlenost i socio-ekonomski status žena, (10) nepovjerenje u sistem, (11) nedovoljna briga relevantnih institucija, (12) nedosljedno tumačenje i provođenje zakonski regulirane zaštite od svih oblika nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, (13) kršenje deklaracija, konvencija i drugih dokumenata koja tretiraju ljudska prava u kontekstu zaštite od svih oblika nasilja, a kojih je Bosna i Hercegovina potpisnica.
 4. Pojam i obilježja rodne ravnopravnosti kroz domaće i međunarodne pozitivne propise, s posebnim osvrtom na razumijevanje pojmova ravnopravnosti spolova, rodno uvjetovano nasilje i seksualno uznemiravanje.
 5. Strategije i kompetencije rodno odgovorne policije.
 6. Heuristički i silogistički aspekt efikasnog i odgovornog policijskog postupanja u slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama.
 7. Pojam i karakteristike žrtve i počinioca rodno zasnovanog nasilja.
 8. Osnovni uzroci svih oblika rodno zasnovanog nasilja.
 9. Fenomenološki oblici rodno zasnovanog nasilja.
 10. Stereotipi, predrasude i diskriminacija.
 11. Psihološki spekti rodnozasnovanog nasilja
 12. Mitovi o rodno zasnovanom nasilju.
 13. Objašnjenje tzv. Kruga moći i kontrole kod rodno zasnovanog nasilja.
 14. Objašnjenje kruga rodne ravnopravnosti.
 15. Govor mržnje i krivična djela počinjena iz mržnje, sličnosti i razlike (kroz primjere iz prakse).

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 20 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.