Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru partner u projektu Europska alijansa univerziteta SUNRISE koji finansira Europska komisija

Dana 28. juna 2024. Europska komisija objavila je listu 14 najbolje evaluiranih projekata univerzitetskih alijansi koje će finansirati u narednom periodu. U jakoj konkurenciji 60 prijavljenih projekata, Europska alijansa univerziteta SUNRISE na čijoj aplikaciji je radio vrijedni tim profesora i administrativnog osoblja sa Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru izvrsno je ocijenjena i projekat je odobren za finasiranje.

Europska komisija je odobrila ukupno 14,4 miliona eura za finasiranje u naredne 4 godine SUNRISE Europske Alijanse koju čine 9 europskih univerziteta:

Ovih devet univerziteta podržalo je 48 pridruženih partnera. Pridruženi partneri iz Bosne i Hercegovine su: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo privrede HNK, Univerzitet u Bihaću, Sarajevo School of Science and Technology, BreakPoint d.o.o., Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar.

Svi univerziteti učesnici u projektu imaju slične karakteristike, radi se o malim ili srednje velikim univerzitetima sa sličnom ponudom nastavnih planova i programa, te nisu situirani u metropolama.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara je jedini partner iz Bosne i Hercegovine u ovoj alijansi i jedini univerzitet iz FBiH čiju projektnu aplikaciju je u ovom pozivu Europska komisija prihvatila finansirati, zbog čega su na Univerzitetu jako ponosni, obzirom da se radi o do sada najobimnijem i najambicioznijem projektu Univerziteta uz podršku Europske komisije.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ nastoji biti pokretač razvoja privrede i šire zajednice općenito u regiji Hercegovine, te pružiti adekvatan odgovor i na klimatske promjene i demografske izazove sa kojima se suočavamo, te jačati europske i demokratske vrijednosti i inkluziju, što će realizacijom ovog projekta biti u značajnoj mjeri unapređeno.

Univerzitet će zajedno sa partnerima razvijati inovativne pristupe procesu učenja i poučavanja, osigurati sredstva za mobilnost studenata, te kreirati strategiju za zajednički naučno-istraživčki rad u saradnji sa privredom i širom zajednicom općenito.

„Projekat SUNRISE za Univerzitet je od velikog značaja, obzirom da su ciljevi projekta u skladu sa misijom i vizijom Univerziteta, te će osnažiti lidersku poziciju Univerziteta u odgovoru na sve društvene izazove, a posebno na trenutno aktuelne demografske izazove i izazove u oblastima digitalne transformacije i obnovljivih izvora energije. U saradnji sa partnerskim univerzitetima ćemo jačati vlastite kapacitete i dijeljenjem vlastitih resursa osnažiti kapacitete partnerskih univerziteta.“ istakla je rektorica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr Alena Huseinbegović.

„Izuzetno se ponosimo uspjehom aplikacije za projekt SUNRISE. Na pripremi projektne aplikacije radili smo više od godinu dana. U tom procesu smo jasno utvrdili što su to potrebe našeg okruženja čijem rješenju u ulozi visokoškolske institucije možemo doprinjeti. U proteklom periodu, također smo utvrdili zajedničke vrijednosti sa partnerskim univerzitetima, te na koji način možemo činiti jednu funkcionalnu i produktivnu zajednicu. U konačnici, svrha projekta je kreirati održive resurse za jačanje saradnje Univerzitet-privreda sa ciljem da se smanji brain-drain iz manjih sredina u velike gradove, što bi svakako unaprijedilo kvalitetu života svakog pojedinca, te će se unaprijediti uvjeti poslovanja u manjim sredinama, posebno sa aspšekta dostupnosti ljudskih resursa.“ naglasila je voditeljica projekta prof. dr Emina Junuz.

Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i ministrici prof. dr Jasni Duraković na finansijskoj podršci.