Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Hane Šarkinović – Köse

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Hane Šarkinović – Köse

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Pravni fakultet, Doktorski studij Evropskog prava

 

O B J A V LJ U J E

da će kandidatkinja mr. Hana Šarkinović – Köse javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Parlamentarni imuniteti u Crnoj Gori u svjetlu uporednog konstitucionalizma“. Usmena i javna odbrana doktorske disertacije održati će se u subotu, 20. 7. 2024. godine u 11:00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (I sprat, Sala za sastanke – D 104).