Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amile Koso

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. Amile Koso

 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Pravni fakultet, Doktorski studij Evropskog prava

 

O B J A V LJ U J E

da će kandidatkinja mr. Amila Koso javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Primjena evropskih standarda u reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini”. Usmena i javna odbrana doktorske disertacije održati će se u subotu, 20. 7. 2024. godine u 13:00 sati, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (I sprat, Sala za sastanke – D 104).