Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Dodjela certifikata učesnicima kampanje "16 dana aktivizma"

Svečanom dodjelom certifikata učesnicima i predavačima službeno je završen program realizacije kampanje „16 dana aktivizma“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru koju realizuju Univerzitet i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM.

Certifikate o učešću je nakon prigodnog obraćanja uručila prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Certifikati su uručeni za učešće na predavanjima, radionicama i diskusijama, i to: „Pristup pravdi – besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja“, „Rodno zasnovano nasilje i femicid“, „Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i naknada štete za žrtve rodno zasnovanog nasilja“, te „Rodna ravnopravnost: sociološki aspekti“. Kroz navedena predavanja studentice i studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru vodile su: rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović, koordinatorica projekta UNIGEM za UNMO prof. dr. Rebeka Kotlo, te predvačice prof. dr. Merima Jašarević i mr. sc. Edisa Demić. Prof. dr. Merima Jašarević se ujedno i obratila učesnicima i dobitnicima certifikata u okviru svečane dodjele.

Na predavanjima, radionicama i diskusijama su učestvovali studentice i studenti, nastavno i saradničko osoblje Univerziteta, te predstavnici Unije studenata, dok su na jednom predavanju pored navedenih učestvovale profesorica i učenice JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko – turističke škole Mostar.

Dobitnici certifikata su iskazali zadovoljstvo zbog uspješno realizovane kampanje "16 dana aktivizma" i zbog učešća u aktivnostima i cjelokupnom projektu.

Fokus održanih predavanja, radionica i diskusija je edukacija i rasprava, elaboriranje i analiza i praktično-pravnih slučajeva o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, stereotipima i predrasudama, zabrani diskriminacije, rodnoj dimenziji u društvu, istraživanjima i visokom obrazovanju, rodno zasnovanom nasilju. Cilj kampanje je informisanje i animiranje studenata/studentica za aktivan angažman u društvu i društvenoj zajednici.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (University and gender mainstreaming (UNIGEM)" uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Projekat UNIGEM implementira Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.