Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu u Valjadolidu u akademskoj 2023/24

Stalno uposleno osoblje Univerziteta može da se nominuje za razmjenu na Univerzitetu u Valjadolidu u sklopu Erasmus+ KA 171 programa. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. 

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za nastavno i nenstavno osoblje je 2 (dva).

U ovoj mreži iz BiH još učestvuju Univerzitet u Sarajevu i Internacionalnim Univerzitetom Burč.

Svo zainteresovano nastavno i nenstavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Univerzitetu u Valjadolidu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Korisni linkovi: https://www.uva.es/export/sites/uva/ i https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 10.09.2023. godine u 23:59