Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Rang lista studenata primljenih u studentski dom za akademsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 72. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru aktom broj: 101-1786/23 od 25. 5. 2023. godine raspisao je Konkurs za prijem redovnih studenata, državljana BiH kao i stranih državljana za smještaj i ishranu u Studentski dom „Antalija“ Univerziteta „Džemal Bijedić“  u Mostaru za akademsku 2023/2024. godinu.

Na osnovu odluke rektorice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 101 - 1 - 2682/23 od 25. 8. 2023., Komisija za prijem redovnih studenata u Studentski dom „Antalija“ Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru donosi:

IZVJEŠTAJ

O prijemu redovnih studenata u Studentski dom „Antalija“ Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

I.

Konkursom objavljenim dana 5. 6. 2023. godine u dnevnom listu Dnevni Avaz predviđeno je da se u akademskoj 2023/2024. godini primaju studenti u Studentski dom „Antalija“. U konkursnom roku primljena je ukupno 116 aplikacija koja zadovoljava kriterije Konkursa. Po kriteriju Konkursa, 53 studenta prve godine redovno može koristiti usluge Studentskog doma „Antalija“, dok su ukupno 34 studenata starijih godina može koristiti usluge doma, a 29 studenata je na čekanju zbog dostavljanja nepotpune dokumentacije, te se isti pozivaju da istu dostave do početka akademske 2023/2024. godine.

Ostali broj studenata također po stjecanju uslova za upis u akademsku 2023/2024. moći će koristiti usluge Studentskog doma „Antalija“, ukoliko ne dođe do popune kapaciteta. Svi primljeni studenti su dužni do 31. 10. 2023. godine dostaviti potvrdu da su stekli status redovnog studenta u akademskoj 2023/2024. godini, te su dužni potpisati ugovor o korištenju usluga Studentskog doma „Antalija“.

II.

Rok žalbe je 3 dana od objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči Studentskog doma „Antalija“ Mostar.

III.

Konačnu odluku o verifikaciji ove liste donijet će ministarstva obrazovanja iz kojih studenti dolaze.

 

KOMISIJA U SASTAVU:

 

Sanjin Pekušić, predsjednik                       Kenan Begović, član                  Amir Čaušević, član

 

Rang listu pogledajte u dokumentima!