Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Kordobi u ljetnom semestru 2023/24

Redovno upisani studenti i stalno uposleni nastavnici Univerziteta mogu da se nominuju za razmjenu na Univerzitetu u Kordobi u sklopu Erasmus+ KA 107 programa.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu u Kordobi mogu se nominovati u oblastima IT, turizam, mašinstvo, građevina, engleski jezik. Kvota za studente je dva (2). Kvota za nastavno osoblje je (jedan) 1.

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Kordobi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link:  https://www.uco.es/internacional/extranjeros/en/courses#courses

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 20.09.2023. do 23:59.