Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetom u Jašiju u ljetnom semestru 2023/24

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje može aplicirati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje može aplicirati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Oblasti na koje se može nominovati su: engleski jezik, društvene i biheviorističke nauke, biznis i administracija, IT.

Za mobilnost u svrhu osposobljavanja nominacije su moguće u službu za međunarodnu saradnju, služba za opšte poslove, studentsku službu I službu za cjeloživotno učenje.

Kvota za studente je 2. Kvota u svrhu predavanja 1 a kvota u svrhu osposobljavanja je 1.  

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na sa Alexandru Ioan Cuza Univerzitetom u Jašiju treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi: https://www.uaic.ro/en/international/international-students/course-catalog-for-incoming-students/

https://www.uaic.ro/en/international/international-students/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu. Krajnji rok za nominaciju je 01.11.2023 do 23:59.