Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu Omer Halisdemir u Nideu u ljetnom semestru 2023/24

Stalno uposleno osoblje Univerziteta može da se nominuje za razmjenu na Univerzitetu Omer Halisdemir u Nideu u sklopu Erasmus+ KA 171 programa. Po ovom pozivu se može nominovati i za predavanje i za osposobljavanje. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja i osposobljavanja, dok se nenastavno osoblje može nominovati samo u svrhu osposobljavanja. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. 

Oblasti na koju se može aplicirati su turski jezik, engleski jezik i mašinstvo. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 1 (jedan) kvota u svrhu osposobljavanja je 1 (jedan).

Svo zainteresovano nastavno i nenstavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Univerzitetu Omer Halisdemir u Nideu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 09.11.2023. godine u 23:59