Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Razmjena osoblja u ljetnom semestru 2022/23 na Jan Kohanovski Univerzitetu u Kilcu, Poljska

Nastavno i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje mora biti najmaje u zvanju docenta. Po ovom pozivu se može nominovati i za predavanje i za osposobljavanje. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja i osposobljavanja, dok se nenastavno osoblje može nominovati samo u svrhu osposobljavanja.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota je 4.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Jan Kohanovski Univerzitetu u Kilcu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenasatavno uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 11.05.2023. godine do 23:59