Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u Mariboru u zimskom semestru 2023/24

U okviru Erasmus+ KA 107 programa razmjene, studenti našeg Univerziteta se mogu nominovati za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji. Na program razmjene se ne mogu nominovati studenti prve godine dodiplomskog studija, apsolventi i imatrikulanti. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 5. U mreži osim našeg Univerziteta, također učestvuju i Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u istočnom Sarajevu i Univerzitet u Bihaću.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetom u Mariboru treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.


Nominacija studenta treba da sadrži sljedeće dokumente:
1. Nominacijski formular i Ugovor o učenju – dokumenti se preuzimaju sa linka https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY). Dokument mora biti potpisan od strane studenta i Erasmus+ koordinatora ili odgovorne osobe na fakultetu i Erasmus institucijskog koordinatora univerziteta sa kojeg dolazi student.
2. Prepis ocjena – prepis ocjena svih položenih ispita za svaku godinu sa prosjekom ocjena.
3. Potvrda o poznavanju engleskog jezika – najmanje nivo B1. Dokaz o poznavanju engleskog jezika izdaje instutucija domaćin
4. Potpisana izjava o već ostvarenoj mobilnosti studenta
5. Potpisana izjava o prebivalištu, državljanstvu i rođenju.
6. Motivacijsko pismo – maksimalno 1 stranica A4 , potpisano od strane studenta koji se nominuje.
7. CV (Europass) sa navedenim dodatnim aktivnostima
8. Potvrda o statusu redovnog studenta
9. Kopija važeće lične karte ili pasoša.
10. Zahtjev za dobijanje ličnog identifikacijskog broja
11. GDPR izjava

Koristan link: https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/course-catalogue/

Lista fakultetskih koordinatora na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Svi dokumenti se šalju u PDF formatu. Krajnji rok za nominaciju je 23.05.2023. godine u 23:59.