Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ljetna škola: Zeleni horizonti: Poljoprivreda i životne nauke

Ljetna škola na Fakulteta tropskih nauka CULS u Pragu će polaznicima pružiti mogućnost za sticanje novih znanja, vještina u stvarnom okruženju koje mogu primjeniti u budućnosti.

Stipendija iznosi 1875 Eura, a tokom ljetne škole studeenti će imati priliku da idu na stučne izlete i posjete različite sruštvene događaje.

Prijava putem: https://1url.cz/dr7tA

Više o Fakultetu tropskih nauka CULS Praga na www.ftz.czu.cz/en