Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predavanja sa radionicom i diskusijom “Ljudska prava žena: pravni i sociološki aspekti”

Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, u okviru UNIGEM projekta, na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru će biti upriličena predavanja sa radionicom i diskusijom pod nazivom: “Ljudska prava žena: pravni i sociološki aspekti” za studente i studentice. Predavanja će biti održana 7. marta 2023. godine sa početkom u 11:15 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (sala IV godine, prizemlje).

Na predavanju sa radionicom i diskusijom učestvuju:

prof. dr. Alena Huseinbegović - rektorica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru;

prof. dr. Rebeka Kotlo - koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru;

prof. dr. Merima Jašarević sa Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.