Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan Sporazum o saradnji sa Omladinskim klubom "Novi val"

Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru i Omladinski klub "Novi val" Blagaj potpisali su sporazum o naučno - istraživačkoj i stručnoj saradnji.
Predmet ovog sporazuma je naučno - istraživačka i stručna saradnja u vidu realizacije zajedničkih projekata, terenske nastave i slično. Saradnja će se odvijati kroz naučno-istraživačke projekte i istraživanja iz oblasti biologije, ekologije te drugih univerzitetskih oblasti. Pored toga, saradnja će podrazumijevati i razmjenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja iz navedenih oblasti.
Sporazum je u ime Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru potpisala rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović, a u ime Omladinskog kluba "Novi val" predsjednik udruženja gospodin Adnan Đuliman.