Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Potpisan sporazum o saradnji sa direktorima srednjih škola

U rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održan je sastanak menadžmenta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa direktorima srednjih škola na području Hercegovačko – neretvanskog kantona i šire. Tom prilikom, rektorica Univerziteta prof. dr. Alena Huseinbegović i direktori srednjih škola potpisali su sporazum o saradnji koji definiše saradnju između strana potpisnica u oblasti naučne, stručne, poslovne i obrazovne djelatnosti.

Sporazum obuhvata realizaciju aktivnosti kao što je posjeta studenata Univerziteta srednjim školama, zajednička realizacija projekata, razmjena informacija putem predavanja ili prezentacija, zajedničko učešće u organizaciji stručnih i naučnih skupova, seminara i kurseva, saradnja na poslovima izdavanja naučnih i stručnih časopisa, knjiga i drugih publikacija, organizacija stručnog i praktičnog usavršavanja za studente Univerziteta u vidu obavljanja prakse u srednjim školama, kao i uzajamna promocija putem web stranice i društvenih mreža.

Prisutni su istakli zadovoljstvo zaključenjem sporazuma koji će u već u narednom periodu rezultirati implementacijom prvih zajedničkih aktivnosti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i srednjih škola.