Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Kick-off sastanak projekta SmartWB

23. i 24. februara 2023. godine je na Univerzitetu Crne Gore, Građevinskom fakultetu u Podgorici održan Kick-off sastanak Erasmus+ Capacity Building projekta "Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector" (SmartWB).

Koordinator projekta je Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, rukovodilac projekta je docent dr Marija Jevrić.

Projektni konzorcij se sastoji od šest visokoškolskih ustanova iz država članica Europske unije i trećih zemalja pridruženih Programu: Austrije, Hrvatske, Njemačke, Norveške, Španije i Srbije i sedam visokoškolskih ustanova iz ciljanih zemalja Regije 1: Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, uz podršku 5 neakademskih partnera iz regiona Zapadnog Balkana.

Generalni cilj projekta SmartwB je poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u klimatski pametnom urbanom području, ojačati njenu relevantnost za tržište rada i društvo, jačajući odnose između visokoškolskih ustanova zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i ekonomsko i društveno okruženje uspostavljanjem tehnološke platforme za saradnju, razmjenu znanja, iskustva i dobre prakse, modernizaciju univerzitetskih  syllabus-a u skladu sa trendovima Europske unije i poboljšanju nivoa kompetencija i vještina nastavnog osoblja.

Predstavnici Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na Kick-off sastanku bili su prof. dr. Merima Šahinagić-Isović, doc. dr. Marko Ćećez i doc. dr. Merima Salčin.

Više o projektu moguće je pronaći na https://www.smartwb.ucg.ac.me/