Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana konferencija „Samoevaluacija i akreditacija studijskih programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru“

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizator je trodnevne konferencije pod nazivom „Samoevaluacija i akreditacija studijskih programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru“ koja se održava od 19. do 21. jula u hotelu Han na Bjelašnici.

Cilj konferencije jeste informisanje i edukacija učesnika o pedstojećim aktivnostima koje se odnose na proces samoevaluacije i akreditacije studjskih programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Učesnici konferencije su rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović zajedno sa menadžmentom Univerziteta, dekani i prodekani fakulteta, voditelji univerzitetskih studija, te predstavnici zainteresovanih strana u procesu akreditacije, odnosno predstavnici nadležnih ministarstava i studenti.

Predavači na konferenciji su bili: 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐀𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐇𝐮𝐬𝐞𝐢𝐧𝐛𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐜́, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru; 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐑𝐚𝐬̌𝐢𝐝 𝐇𝐚𝐝𝐳̌𝐨𝐯𝐢𝐜́, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona; 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐀𝐳𝐫𝐚 𝐒̌𝐩𝐚𝐠𝐨, prorektorica za naučno-nastavna pitanja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru; 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐄𝐦𝐢𝐫 𝐍𝐞𝐳𝐢𝐫𝐢𝐜́, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru; 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝𝐛𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐜́, pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine; 𝐃𝐚𝐥𝐢𝐛𝐨𝐫 𝐀𝐭𝐞𝐥𝐣𝐞𝐯𝐢𝐜́, viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta u Sektoru za odiguranje kvaliteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine; 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐉𝐨𝐳𝐨 𝐂̌𝐢𝐳𝐦𝐢𝐜́; 𝐀𝐥𝐢𝐦 𝐀𝐛𝐚𝐳𝐨𝐯𝐢𝐜́, 𝐝𝐢𝐩𝐥. 𝐢𝐮𝐫., referent za osiguranje kvaliteta i ECTS na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru; 𝐀𝐦𝐢𝐥𝐚 𝐂́𝐢𝐛𝐞𝐫, 𝐝𝐢𝐩𝐥. 𝐢𝐮𝐫.

Na završetku programa, rektorica Univerziteta prof. dr. Alena Huseinbegović uručila je svim učesnicima certifikate za učešće na konferenciji „Samoevaluacija i akreditacija studijskih programa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru“ certifikate.